Thay vì ?uổi theo lối mòn, Sunshine Group ch? t?m quan trọng ?ến c?ng nghệ ti?n tiến v? chuẩn bị chi mạnh tiền cho những D?ng thử sống của c? d?n.
thời ?iểm cuối th?ng 10, Sunshine Group khiến Thị phần ?ịa ốc x?n xao khi c?ng bố g?p vốn ?ầu t? h?n 5 tỷ ?ồng USD ?ể x?y chuỗi dự ?n si?u sang với quy m? l?n ?ến mức h?ng tr?m ng?n ha, n?i tr?ng b?y tại những ph??ng vị "v?ng" ở TP H? Nội, Phan Thiết v? TP HCM. Giới chuy?n gia nhận ?ịnh trong l?c nhiều Doanh Nghiệp ?ang ?i theo t? duy theo phong c?ch lối mòn, rập khu?n với những dự ?n giống nhau, Sunshine Group Nằm ở ph?a trong số ?t c?c chủ ?ầu t? thi c?ng lối ?i ho?n to?n mới, theo ?uổi c?c dự ?n hạng sang.
"Sự t?ng tr?ởng theo chiều ngang l? hệ quả của Xu thế to?n cầu h?a, Thị Tr?ờng Bất ?ộng Sản Nh? ?ất cũng nh? vậy. Chỉ khi tiến h?nh kế hoạch kh?c biệt mới rất c? thể tạo n?n thắng lợi lớn", ?ại diện thay mặt Sunshine Group lý giải.
Theo vị n?y, "b?n giao nh? thật ?ẹp h?n nh? mẫu" l? 1 trong những ph??ng ?n của chiến l?ợc ??. Hiện, Sunshine Group b?n giao 10 dự ?n nh? ở tại Th?nh Phố H? Nội v? TP.Hồ Ch? Minh. "C?c dự ?n g?y ấn t?ợng khi thiết kế ?ẹp nh? phối cảnh, mang ?ến c?c D?ng thử xứng tầm cho gia chủ", ?ng n?i.
Hình chụp dự ?n Sunshine Boulevard Khuất Duy Tiến - H? Nội.
hầu nh? những dự ?n ?? ?ều nằm ở vị tr? ?ắc ?ịa gần khoanh v?ng trung t?m, c? ?ặc th? kết nối hạ tầng ph?a tr?n cao, c?c khu bu?n b?n, trung t?m th??ng mại sầm uất... Tại TP. H? Nội, T? n?y ghi dấu ấn với loạt dự ?n cao cấp nh? Sunshine Riverside (Nhật T?n - T?y Hồ), Sunshine Palace (Ho?ng Mai), Sunshine Garden (Vĩnh Tuy), Sunshine Center (Phạm H?ng - Nam Từ Li?m), Sunshine City (nằm trong quần thể ?ầu t? v? quy hoạch K?T NTL - Ciputra).
cạnh b?n những dự ?n tạo n?n sự Brand Name tại Thị phần Th?nh Phố H? Nội, ?ẳng cấp v? sang trọng g?p vốn ?ầu t? của Sunshine Group còn ghi dấu ấn ở dự ?n: Sunshine City th?nh phố s?i th?nh (??ờng Ph? Thuận, Q. 7) V? Sunshine Diamond River (??ờng ??o Tr?, Q 7) c? tổng mức g?p vốn ?ầu t? gần 2 tỉ ?ồng ?? la Mỹ với tổng quy m? h?n 7.000 c?n hộ. Khi ra quyết ?ịnh Nam tiến, Sunshine Group vẫn cứ theo ?uổi ph?n kh?c thị tr?ờng cao cấp, tạo lập một K?T theo h?ớng v?n minh, bền vững v? ki?n cố, h?ớng ?ến phục vụ nhu cầu sống sang của chủ nh?.
"Sunshine Group d?nh nhiều thời gian v? sức lực lao ?ộng ?ể nghi?n cứu v? ph?n t?ch v? th?m dò Thị Tr?ờng khu vực miền nam, gật ?ầu cắt giảm lợi nhuận ?ể kiến thiết dự ?n c?ng trình mang lại gi? trị v? chất l?ợng sống bậc nhất", ng?ời ?ầu t? khẳng ?ịnh.


_____________________________

Nơi đăng bài viết - Kênh tin bài C?ch Sunshine Group tạo kh?c ho?n to?n tr?n Thị phần B?S đã được đánh giá khá chất lượng . Nếu các bạn G+ và chia sẻ like nhé