Cụ thể, IHG v? Ong&Ong k? với tầm quan trọng ?ối t?c của khối kh?ch sạn 5 sao. VLand việt nam tham gia với vai trò support kế hoạch v? cai trị b?n h?ng khối c?n hộ biển sở hữu ph?p luật l?u bền h?n c? t?n The 6Nature ?? Nẵng.
"C? bắt tay" mang ý nghĩa c?c t?n th??ng hiệu Bất ?ộng Sản lớn tr?n cung ??ờng tỷ ?? Võ Nguy?n Gi?p
Với mong muốn kiến thiết c?c gi? trị v? chuẩn mực sống mới cho Th?nh Phố ph?o hoa, PGT Group vừa ch?nh thức ký cam kết phối kết hợp t?c với c?c ??n vị IHG, ONG & ONG, VLand VN, trong dự ?n ph?t triển Tổ hợp kh?ch sạn - c?n hộ biển cao cấp ở b?n cạnh bãi tắm biển Mỹ Kh?. Buổi lễ k? kết ??ợc tổ chức triển khai trang trọng tại khu nghỉ d?ỡng InterContinental ?? Nẵng, với việc nhập cuộc của chỉ huy TP ?? Nẵng; ?ng L? Anh Triệu ? chủ tịch, TG? PGT Group; ?ng Andrew Davidson - TG? IHG khoanh v?ng h?ớng ph?a bắc, b? Nguyễn Thị Kim Li?n - quản trị, TG? VLand VN, ?ng David Ching ? TG? Ong&Ong, ?ng Trần Ngọc ?n - Gi?m ?ốc AGribank chi nh?nh ?? Nẵng, thay mặt ?ại diện ?ối t?c doanh nghiệp Savills c?ng h?n 20 c?n bộ chỉ huy thuộc hệ thống nh? ph?n phối B?S Nh? ?ất ti?n phong h?ng ?ầu cả n?ớc.
L? ??n vị chức n?ng lu?n ch? trọng những gi? trị thiết thực, PGT Group t?n vinh t?n chỉ lấy quý kh?ch l?m trọng t?m, lấy chữ "T?N" l?m c?n c? suốt trong quãng 10 n?m hình th?nh v? ph?t triển. Cho n?n, "c? bắt tay" kế hoạch mới giữa c?c "?ng lớn??quốc tế ??ợc cho l? 1 trong dấu ấn thế hệ mới mang t?n th??ng hiệu PGT. Ph?t biểu tại Sự kiện, ?ng L? Anh Triệu chia sẻ: "PGT Group vui lòng khi hợp t?c c?ng với c?c c? quan uy t?n v? quý ph?i tr?n Thị Tr?ờng. T?i hy vọng, event hợp t?c ký kết lần n?y sẽ "chắp c?nh" cho Dự ?n tổ hợp Chuẩn bị c?ng bố, ??ng g?p th?m phần cam ?oan vị tr? ?i ?ầu của PGT trong ngh?nh nghề dịch vụ Bất ?ộng Sản, c?ng theo ?? gửi tay ng?ời chủ sở hữu t??ng lai c?c ?ặc quyền tinh hoa c?ng D?ng thử 5 sao "?ộc bản".
Thay mặt nh? ?ầu t? PGT Group v? Ong & Ong k? phối hợp t?c kế hoạch t? vấn thiết kế khối kh?ch sạn tại event
Với quy m? bao gồm Khối kh?ch sạn v? khối c?n hộ biển ph?p lý l?u d?i, tổ hợp c?n hộ biển quý ph?i 5 sao do PGT Group l?m ng?ời ?ầu t? sẽ hiện hữu ngay ở phần ?ắt gi? ti?n phong h?ng ?ầu ?? Nẵng. Khối c?n hộ kh?ch sạn Crowne Plaza Danang Waterfront, ??ợc cai trị bởi Brand Name Crowne Plaza, trực thuộc tập ?o?n lớn kh?ch sạn to?n cầu IHG (InterContinental Hotels Group PLC) c? chi nh?nh tại N?ớc Anh, cai trị gần 6000 kh?ch sạn, bao gồm Six Senses, Intercontinental Hotels & Resorts... Thiết kế b?n trong c? thiết kế bởi Ong & Ong - th??ng hiệu support kiến tr?c số 1 N?ớc Singapore, với triết l? s?u xa Trải Nghiệm ng?ời d?ng v?ợt l?n c?c chuẩn mức bình th?ờng, mang về ph??ng ?n to?n diện chuy?n s?u chất l?ợng cuộc sống.
?ng L? Anh Triệu ? chủ tịch, tổng gi?m ?ốc PGT Group c?ng b? Nguyễn Thị Kim Li?n ? chủ tịch, TG? VLand việt nam k? phối hợp t?c kế hoạch cung cấp khối c?n hộ chung c? cao cấp The 6Nature ?? Nẵng
B?n cạnh ??, ?iểm kh?c biệt của dự ?n ch?nh l? khối c?n hộ biển rất hiếm tr?n Thị phần chiếm hữu ph?p lý l?u d?i, với t?n th?ờng gọi lạ mắt The 6Nature ?? Nẵng (The SixNature Da Nang). Dự kiến ch?nh thức ??a ?ến v?o thời ?iểm th?ng 1/2021, The 6Nature ?? Nẵng hứa hẹn ??ợc xem l? ?iểm n?ng khởi ?ầu cho một n?m thắng lợi vang dội, với sự ?ồng h?nh ph?t triển của th??ng hiệu VLand việt nam, v? tập ?o?n lớn quản lý vận h?nh v? quản l? Savills.Khu c?n hộ biển The 6Nature ?? Nẵng: "Dấu ấn truyền ?ời" cạnh bãi biển Mỹ Kh?
Tọa lạc ngay tại ch?nh giữa, tr?n giữa những con ??ờng thủy ***y n?ng bỏng nhất h?nh tinh, n?i quy tụ dòng sản phẩm B?S Nh? ?ất hạng sang ti?u chuẩn quốc tế, The 6Nature ?? Nẵng l? việc kết tinh v? quy tụ mọi chuẩn mực sống th?ợng hạng. Sở hữu ph?p luật ho?n th?nh xong, sổ hồng vĩnh viễn, dự ?n ?ang thu h?t sự g?y ??ợc sự ch? ý của ??ng ?ảo c?c chủ ?ầu t? "s?nh sỏi" trong v? ngo?i n?ớc.
??ợc "ph? ph?p" bởi c? bậc thầy bản vẽ x?y dựng Finenco, khu nh? biển The 6Nature c? lối kiến tr?c mang ?ậm h?i thở n?ớc Ý. ?ấy l? c?ng trình phong c?ch x?y dựng Ý duy nhất tại ?? Nẵng t?nh ?ến thời ?iểm hiện nay. B?n cạnh ??, hệ thống tiện ?ch ?ẳng cấp nh? hồ b?i v? cực tầng 38, kh?ng gian Dịch vụ v?n minh, bãi ?ậu xe ?ịnh danh, Cigar lounge, Sảnh c?n hộ theo phong c?ch Art Gallery? ?ã g?p phần hình th?nh bộ s?u tầm c?c ?ộc quyền th?ợng l?u ?ộc bản. ??ợc cai quản vận h?nh v? quản l? nhờ Savills VN, lẽ ???ng nhi?n The 6Nature Danang cũng sở hữu những ph??ng ?n sống mang chỉ số c?ng nghệ cao tới từ phần mềm Property Cube do Savills cung cấp.
?ại diện Savills tại việt nam giới thiệu ứng dụng Property Cube cho khối nh? ở The 6Nature ?? Nẵng tại event
L?c n?y, khu c?n hộ chung c? The 6Nature ?? Nẵng ?ã sẵn s?ng c?ng bố. Kh?ng chỉ c? khẳng ?ịnh vị tr? mũi nhọn ti?n phong cho ng?ời ?ầu t?, dự ?n còn mang dấu ấn tự t?n của những nh? ?ầu t? nhanh nhạy ?ứng vị tr? số 1.
?ặc biệt, trong vai trò hỗ trợ t? vấn, cai trị cung cấp dự ?n, VLand việt nam c?ng h?n 150 ?ối t?c ??ợc dự b?o sẽ thổi l?n gi? mới với thi?n chức ph?t triển Thị phần, mang ?ến cho ng?ời chủ sở hữu th?ợng l?u to?n diện ?ộc quyền mang phong vị biển xanh.


_____________________________

Nơi đăng bài viết - Kênh tin bài PGT ch?nh thức k? phối kết hợp t?c với IHG, Ong&Ong, VLand việt nam đã được đánh giá khá chất lượng . Nếu các bạn G+ và chia sẻ like nhé