tập ?o?n BRG trau chuốt từng c?ng trình x?y dựng, dự ?n ?ể x?y dựng những dự ?n c?ng trình mang ti?u chuẩn n?ớc ngo?i, gi?p cải tiến v?ợt bậc chuẩn mức sống của cộng ?ồng.
Chạy bộ v? tận h?ởng kh?ng gian trong l?nh quanh Hồ T?y trở th?nh th?i quen h?ng ng?y của vợ chồng Jeff Prentice, một Chuy?n Vi?n t?i ch?nh NNTT c?ng nghệ ti?n tiến cao tới từ Mỹ. Jeff vẫn nhớ quãng thời gian lo sợ khởi ?ầu khi tìm kiếm một n?i sống t??ng xứng cho cả gia ?ình tại TP. H? Nội. Bởi c? những ng?ời bạn tại VN, Jeff ??ợc giới thiệu v? sinh sống tại Oriental Westlake, một tòa c?n hộ ngay s?t Hồ T?y lộng gi? v? gần nhiều khu vực tiện ?ch, ??ợc t?ng tr?ởng nhờ c? BRGLand - Brand Name Bất ?ộng Sản Nh? ?ất của tập ?o?n BRG.
"Việt Nam l? nh?, nh? l? tổ ấm. N?i gia ?ình t?i ?ang ở, Oriental Westlake thực sự l? một trong n?i sống lý t?ởng, c?c phòng ?ều ngập cả tia nắng tự nhi?n v? thoải m?i v? gi? m?t", Jeff n?i.
Anh sẻ chia, việc biết tới BRGLand l? một chiếc duy?n v? m?u ?ỏ lộc may vì số ??ng c?c dự ?n của tập ?o?n lớn BRG ?t quảng b? rầm rộ. Từ khi biết Oriental Westlake, anh mới ??o bới về BRG v? ??ợc biết dự ?n TP lanh lợi h?ớng bắc H? Nội Thủ ?? v? c?c kh?ch sạn kh?t tiếng hay lui tới nh? Hilton TP H? Nội Opera, Sheraton Grand ?? Nẵng Resort, Sheraton Nha Trang Hotel & spa ch?m s?c sức khỏe v? l?m ?ẹp... ?ều ??ợc t?ng tr?ởng v? thuộc về của chủ ?ầu t? của dự ?n n?y.
Sự th??ng y?u v? gắn b? của c?c chuy?n gia n?ớc ngo?i nh? Jeff, những ng?ời d?n ?ã quen với chuẩn mức sống cao, cho thấy th?m sự ??ng ?ắn v? lối ?i biệt lập của T? BRG trong những việc theo ?uổi thi?n chức "N?ng tầm ti?u chuẩn sống".
Chung c? BRG L? V?n L??ng ở h?ớng t?y H? Nội Thủ ?? l? dự ?n ti?u biểu v?ợt trội của tập ?o?n lớn BRG.
h?nh trình d?i x?y ?ắp gi? trị
BRGLand - th??ng hiệu B?S của tập ?o?n BRG ?ang theo ?uổi h?nh trình d?i "Kiến tạo gi? trị ?ỉnh cao" khi th?ờng xuy?n ??a ra Thị phần c?c dự ?n ?ẳng cấp nh? TP m?u tr? Bắc TP. H? Nội, BRG Diamond Residence, BRG Legend, BRG Grand Plaza... Doanh Nghiệp hy vọng kiến tạo n?n những c?ng trình x?y dựng rực rỡ, mang n?t ri?ng v? hội tụ c?c ti?u chuẩn cao cấp, theo chuẩn n?ớc ngo?i. BRGLand hợp t?c với c?c c?ng ty ?ối t?c nổi tiếng nh?n loại nh? tập ?o?n P&T, WOW Architects N?ớc Singapore, Aqua Works N?ớc Singapore, trong danh mục thiết kế phong c?ch thiết kế, cảnh sắc, thiết kế b?n trong cho những dự ?n.
?ặt chất l?ợng dự ?n c?ng trình l? cốt lõi v? nền tảng cho thắng lợi của dự ?n, n?n BRGLand chọn lựa c?c nh? thầu ??ng tin cậy nh? hòa bình Corporation. Trong quản l?, vận h?nh v? quản l? những dự ?n B?S Nh? ?ất, chủ ?ầu t? dự ?n cũng bắt tay nhiều c?ng ty ?ối t?c lớn nh? Savills, nhằm ?em tới ng?ời sử dụng những D?ng thử Dịch Vụ Th??ng Mại phong c?ch n?ớc ngo?i.
"BRGLand hiểu rằng c?n hộ kh?ng chỉ c? n?i ?ặt tại, m? trở th?nh th??ng hiệu c? thể, k?m theo l? phong c?ch thiết kế, t?n tuổi của C?T, phong c?ch x?y dựng s? v? vị tr? ?ịa lợi ?ể từng c?n hộ c? thể gi?p cam kết r?ng buộc gi? trị Brand Name của ch?nh c? d?n, c?ng theo ?? biến th?nh số vốn liếng ph?t sinh lợi nhuận lớn trong t??ng lai", thay mặt ?ại diện chủ ?ầu t? dự ?n nhấn mạnh.
BRG Legend l? dự ?n chung c? cao cấp duy nhất s?nh ??i c?ng kh?ch sạn Hilton lừng danh.
??ờng ?i kh?c ho?n to?n
ở kề b?n việc triển khai c?c dự ?n Bất ?ộng Sản phục vụ nhu yếu cuộc sống th?ờng ng?y cho c? d?n, tập ?o?n BRG còn nổi bật với tầm quan trọng t?ng tr?ởng những dự ?n ?ầu t? v? quy hoạch tầm cỡ, gi?p th?c ?ẩy sự tiến l?n kinh tế cộng ?ồng của tất cả một khu vực.
tr?ng rất nổi bật l? ?ầu t? v? quy hoạch ph?a 2 b?n trục ??ờng Nhật T?n - Nội B?i với tổng diện t?ch l?n tới mức 2.080ha, cửa ngõ kết nối thủ ?? h? nội với quả ??t. Một ?ầu t? v? quy hoạch ?ã gắn liền với t?n tuổi của Madame Nguyễn Thị Nga, chủ tịch tập ?o?n lớn BRG v? cho biết tầm nhìn xuy?n thấu m? tập ?o?n BRG x?y ?ắp cho ri?ng lĩnh vực bất ?ộng sản: "Kiến tạo sang trọng sống v? l?m việc cho kỷ nguy?n mới".
Theo thay mặt ?ại diện C?ng Ty, h?n 10 n?m tr?ớc, Thị phần Bất ?ộng Sản Nh? ?ất TP H? Nội t?ng tr?ởng n?ng với rất nhiều dự ?n trong Th?nh Phố, nh?ng ch?a tồn tại c?ng trình n?o tạo ?iểm kh?c biệt cho H? Nội Thủ ??. Vì thế, Madame Nga c?ng tập ?o?n lớn BRG ?ã tự bỏ ng?n s?ch ?ầu t? thu? nh? hỗ trợ t? vấn kh?t tiếng của quốc tế, phối c?ng c?c nh? quy hoạch ti?n phong h?ng ?ầu việt nam, ho?n thiện xong quy hoạch 1/500 tr?n diện t?ch S khoảng tầm 2.080 ha ph?a hai b?n tuyến phố Nhật T?n - Nội B?i với ý nghĩ ?? "Rồng ??n Ngọc".
?iểm nhấn trong bản quy hoạch l? dự ?n Th?nh Phố lanh lợi h?ớng ph?a bắc H? Nội, n?i ??ợc hy vọng biến th?nh giữa trung t?m kinh tế mới của H? Nội, cuốn h?t c?c chủ ?ầu t? v? kh?c n?ớc ngo?i. Việc t?ng tr?ởng Th?nh Phố lanh lợi sẽ hỗ trợ thủ ?? h? nội xử l? c?c vấn ?ề ?ang sinh tồn hiện nay nh? hạ tầng giao th?ng, y tế, gi?o dục v? ??o tạo, n?ng l?ợng v? c?c bất cập trong quản lý v? ?ầu t? v? quy hoạch ?? thị.
kh?ng chỉ c? thế, BRGLand còn ghi dấu ấn với t??ng ?ối nhiều dự ?n danh x?ng nh? quy hoạch QL Vinh - Cửa Lò (Nghệ An), TP s?n bay (H? Nội), dự ?n khu nghỉ d?ỡng quốc tế ?a chức n?ng BRG Garden City (H? Nam), khu tổ hợp nghỉ d?ỡng BRG Golden Sand City (Huế)... ??ợc giới trình ?ộ v? những cấp ch?nh quyền ??nh gi? cao về c?ng dụng kinh tế v? cộng ?ồng.
"Những gì BRGLand ?ang khiến kh?ng chỉ l? x?y n?n c?c ng?i nh? ?ẹp, h?ng loạt c?n hộ thuận lợi m? l? thi c?ng c?c gi? trị ?ỉnh cao, gi?p cải tiến v?ợt bậc ti?u chi?u chuẩn sống của xã hội, ?ể theo ?? x?y ?ắp n?n sang trọng sống, Cống hiến v? l?m việc cho kỷ nguy?n mới", thay mặt ?ại diện Doanh Nghiệp cam kết.
Còn với những vị kh?ch n?ớc ngo?i nh? Jeff, c?c c?ng trình x?y dựng mang sang trọng n?ớc ngo?i n?u ch?n anh ở lại n?ớc ta l?u d?i h?n. Kh?ng chỉ l? y?u v? gắn b? với thủ ?? h? nội, anh cũng l? "?ại sứ" quảng b? v?n h?a truyền thống Việt ?ến khắp n?m ch?u.


_____________________________

Nơi đăng bài viết - Kênh tin bài Lối ?i ri?ng của tập ?o?n BRG trong ph?t triển Bất ?ộng Sản đã được đánh giá khá chất lượng . Nếu các bạn G+ và chia sẻ like nhé