Desiccated coconut - High fat

Fine • Packaging: Packing in PE bags,


3 layers of paper and external PP,

50kg/bag

 • Fat content: 63%min

 • Each 40ft FCl: 26Mts (+/-10%)

 • Min order: 1 x 20 FCL


Desiccated coconut - High fat

Medium


 • Packaging: Packing in PE bags,


3 layers of paper and external PP,

50kg/bag

 • Fat content: 63%min

 • Each 40ft FCl: 26Mts (+/-10%)

 • Min order: 1 x 20 FCL


Desiccated coconut - High fat

Chips


 • Packaging: Packing in PE bags,


3 layers of paper and external PP,

35kg/bag

 • Fat content: 63%min

 • Each 40ft FCl: 21Mts (+/-10%)

 • Min order: 1 x 20 FCL


Desiccated coconut - High fat

Flakes


 • Packaging: Packing in PE bags,


3 layers of paper and external PP,

35kg/bag

 • Fat content: 63%min

 • Each 40ft FCl: 21Mts (+/-10%)

 • Min order: 1 x 20 FCL


Coconut meal


 • Packaging: Packing in PE bags,


external PP, 40kg/bag

 • Fat content: 63%min

 • Each 40ft FCl: 21Mts (+/-10%)

 • Min order: 1 x 20 FCLCác chủ đề tương tự:


_____________________________

Nơi đăng bài viết - Kênh tin bài Desiccated coconut đã được đánh giá khá chất lượng . Nếu các bạn G+ và chia sẻ like nhé