Thừa kế có thể được định tức là quá trình mà một lớp mua lại các tài sản ( biện pháp và các chuye ) của người khác. Với việc dùng kế thừa thông báo nên được quản lý theo một trật tự thứ bậc.
Một lớp con thừa hưởng tất cả các thành viên ( chuye , thủ pháp , và các lớp lồng nhau ) từ lớp cha của nó. Các nhà xây dựng không phải là thành viên , vì vậy họ không được thừa kế bởi các lớp con , nhưng constructor của lớp cha có khả năng được gọi từ lớp con.

Nếu như các chị coi xét các thời hạn trên , bạn có thể nhanh chóng lớp như được đưa ra dưới đây là tốt. Nhưng dùng các biến lớp cha tham khảo ( Cal Nếu như này ) , các chị chẳng thể gọi các biện pháp nhân ( ) , mà thuộc về My_Calculation phân lớp. Xem thêm khóa học lập trình Java cơ bản tại VIETPRO.

Kéo dài từ khóa : mở mang là từ khóa được dùng để kế thừa các tính chất của một lớp học. Dưới đây đưa ra là cú pháp của kéo dài từ khóa.

Trong tiêu chuẩn đưa ra khi một đối tượng để My_Calculation lớp được tạo ra , một bản sao của các nội dung của lớp siêu được thực hiện với trong đó. Đó là lý do tại sao , bằng cách sử dụng đối tượng của lớp con chị có xác xuất thâm nhập các thành viên của một lớp siêu.Giới thiệu về Java

Lớp kế thừa các tính chất của khác được gọi là lớp con ( lớp dẫn xuất , lớp trẻ ) và lớp có tài sản thừa kế được gọi là lớp cha ( lớp cơ sở , lớp cha ).

Những loại thừa kế trong bài học java căn bản

Có rất nhiều loại khác nhau của các thừa kế theo chứng minh dưới đây.Một thực tiễn rất quan trọng cần phải nhớ là Java không tương trợ đa kế thừa. Điều này có nghĩa rằng một lớp học chẳng thể mở mang nhiều hơn một lớp. Vì vậy sau đây là bất hợp pháp. Tuy nhiên , một lớp có khả năng thực hành một hoặc khá nhiều giao diện. Điều này đã làm Java thoát khỏi sự bất khả đa kế thừa.

Các biến tham chiếu lớp cha có thể giữ các đối tượng lớp con , nhưng dùng biến mà các anh có khả năng truy nhập chỉ có các thành viên của lớp cha , do vậy để truy cập các thành viên của cả hai lớp nó được khuyến khích để luôn tạo ra những biến tham chiếu đến lớp con.


Bài học hôm nay, các bạn đã có những kiến thức cơ bản về tính thừa kế trong lập trình Java

Các chủ đề cùng chuyên mục:Các chủ đề tương tự:


    _____________________________

    Nơi đăng bài viết - Kênh tin bài Những kế thừa trong phần mềm lập trình Java đã được đánh giá khá chất lượng . Nếu các bạn G+ và chia sẻ like nhé